nabór do sekcji rolkowej 2020

Macie niepowtarzalną szansę dostać się do naszej Sekcji Rolkowej. W przyszłym tygodniu, będziemy prowadzić testy, na które zapraszamy chętne dzieci.

Miejsce: Rolkowisko RollRunners

WTOREK 01/09/2020 - godz. 17:00

CZWARTEK 03/09/2020 - godz. 17:00

co to jest sekcja rolkowa rollrunners?

Sekcja rolkowa została utworzona dla dzieci, które kochają rolki. Ma na celu popularyzacje sportu wśród dzieci oraz przygotowania ich do zawodów w wybranych dyscyplinach. Jest przeznaczona dla dzieci, które chcą czegoś więcej niż rekreacja, chcą ciężko pracować, a przy tym dobrze się bawić. Są żądne przygód i lubią pracę w drużynie. Treningi sekcji odbywają się 2 razy w tygodniu. Dzieci z sekcji są zobowiązane do uczęszczania na treningi regularnie, oczywiście z wyjątkiem chorób i zdarzeń losowych.

Dzieci z sekcji to bardzo zgrana ekipa, którą łączy wspólna pasja. Zawodnicy trenują regularnie i dążą do wyznaczonych przez siebie celów. Otrzymują wsparcie u trenerów i pomoc w wyborze właściwej dyscypliny. Cały czas myślą przewodnią sekcji jest dobra zabawa i świetna atmosfera na zajęciach. Chcemy by dzieci przychodziły na rolki z własnej woli i z uśmiechem na twarzy.

płatności

Sekcja rolkowa działa jako klub sportowy w celu niezarobkowych, posiadający osobne konto. Płatność za jeden miesiąc wynosi 150 zł. Płatności dokonujemy w każdym miesiącu o równej wartości przez cały rok.

Przelewy za Sekcję Rolkową prosimy regulować zawsze najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca kalendarzowego
w kwocie 150,00 PLN na konto: ING BANK ŚLĄSKI PL86 1050 1979 1000 0090 8054 2013

Przelewy proszę tytułować: SKŁADKA CZŁONKOWSKA, MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

Dzieci z sekcji moją możliwość wypożyczenia sprzętu na cały pełny sezon. Sezon pierwszy trwa od kwietnia do października, drugi sezon trwa od listopada do marca. Opłata za sprzęt za cały sezon wynosi 200 zł / 6 miesięcy używania sprzętu.

nasze treningi i grupy

Zajęcia sekcji odbywają się w dni szkolne. W dni ustawowo wolne od pracy, święta, wakacjami i feriami zimowymi są dniami wolnymi od treningów. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki. Dokładny harmonogram wysyłamy mailowo przed rozpoczęciem każdego miesiąca.

W sekcji mamy 6 grup:

Dzieci z sekcji trenują regularnie, i przygotowują się do zawodów. Każde dziecko dokonuje samo wyboru jaką dyscyplinę trenuję. Trenerzy doradzają dzieciom co wybrać pod względem ich predyspozycji. Po wybraniu dyscypliny przygotowujemy je pod specjalne zawody.

trenerzy

Sekcje prowadzą założyciele szkółki RollRunners w składzie Adam Trombala i Sandra Jóźwiak. Dodatkowo treningi prowadzą trenerki: Ludka Czuk i Malwina Fituch.